Aktualność

Obowiązek podatkowy przy odwrotnym obciążeniu

Dodano: 17.12.2013

 

Zakupiłem pręty stalowe (PKWiU 24.31.10.0). Kontrahent sporządził fakturę na wartość netto - odwrotne obciążenie. Faktura została wystawiona w dniu 28 listopada 2013 r., ale dotarła do mnie 4 grudnia br. W którym miesiącu powstanie obowiązek podatkowy?

Jak wynika z art. 17 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT, podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary wymienione w załączniku nr 11 do ustawy o VAT. Towary, o których mowa w pytaniu, wymienione są w tym załączniku pod pozycją 17.

Przy czym, aby to nabywca rozliczał VAT od dostawy tych towarów, spełnione muszą być łącznie następujące warunki:

a) dokonujący ich dostawy jest czynnym podatnikiem VAT,

b) nabywcą jest podatnik VAT zwolniony albo czynny,

c) dostawa nie jest objęta zwolnieniem, o którym mowa w art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT (dotyczy towarów używanych).

W odniesieniu do dostawy towarów, dla której podatnikiem jest ich nabywca, stosuje się odpowiednio ogólne zasady określania momentu powstania obowiązku podatkowego (art. 19 ust. 20 ustawy o VAT).

Tak więc przy dostawie towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT, obowiązek podatkowy będzie powstawał generalnie z chwilą wystawienia przez sprzedawcę faktury dokumentującej dostawę, nie później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia ich wydania. Jeżeli jednak przed wydaniem towaru nabywca uiści część należności (np. zaliczkę, przedpłatę), to obowiązek podatkowy powstanie u niego z chwilą jej otrzymania przez sprzedawcę w tej części. Nabywca tych towarów może nabycie to udokumentować poprzez wystawienie faktury wewnętrznej, na której wykaże należny VAT z tytułu tej transakcji. Podstawą opodatkowania będzie cena, jaką zapłacono za towary.

Zatem w sytuacji przedstawionej w pytaniu obowiązek podatkowy powstał w listopadzie br.

 

Gazeta Podatkowa nr 100 (1037) z dnia 16.12.2013, strona 6
Dział: VAT i akcyza

Usługi

Ofertę naszych usług kierujemy głównie do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ale także do stowarzyszeń, fundacji i osób fizycznych. Aktualnie wśród naszych klientów są firmy prowadzone jednoosobowo, spółki cywilne, spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjne o zróżnicowanym przedmiocie działalności i zasięgu jej prowadzenia. Podstawowy zakres naszych usług obejmuje: Ryczałt ...

> czytaj dalej

Cennik

Cennik usług

Zapytanie ofertowe

Promocja